• Losowy cytat
  • "Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, i noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy."
  • Adam Mickiewicz
Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Dodany: 2014-10-29 13:40:33

 

Prawo medycznePrawo medyczne ustanawia obowiązki pacjenta oraz pracowników ochrony zdrowia, którzy świadczą usługi medyczne. Zajmuje się nim adwokat gdynia. Prawo to obejmuje zakresem działy prawa cywilnego, karnego oraz administracyjnego.

 

Polskie normy prawne normalizujące powyższe zagadnienia są zawarte w kilku obowiązujących ustawach. Zna je oczywiście od deski do deski adwokat gdynia. Należy do nich m.in. ustawa o działalności leczniczej, ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym, ustawa o refundacji leków, ustawa o izbach lekarskich, ustawa o zawodach: lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawa o ochronie zdrowia psychicznego.

 

Krótko mówiąc prawo medyczne określa zasady funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, sposób wykonywania zawodów medycznych, w tym jego aspekty etyczne. Jest to podstawa do dochodzenia roszczeń oraz odszkodowań na wokandzie sądowej w przypadku naruszenia praw pacjentów. Podczas rozprawy przydaje się wówczas adwokat gdynia.

Dodaj nowy komentarz do artykułu Prawo medyczne
Nick: